• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam22
Toplam Ziyaret63476

47 NL 936KANUNİ WINDY S Araç Satış İlanı

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

 

MENKUL MAL SATIŞ İLANI

 

      Bir amme vergi borçlarından dolayı haczedilen ve aşağıda özellikleri belirtilen menkul malların 6183 sayılı A.A.T.U.K.'nun 84 ve 85. maddeleri gereğince 03.03.2017 tarihinde saat 10.00'da açık artırma ve peşin ödeme süreti ile aşağıda belirtilen adreste birinci satışı yapılacaktır.

          6183 Sayılı  A.A.T.U.K.'nun 84. Maddesi gereği birinci artırmada haczedilen menkul malların tespit edilen rayiç bedelin %75''inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmaz ise aynı kanunun 87.maddesi gereği 10.03.2017 tarihinde  saat 10.00'da aynı yerde ikinci açık artırma ve peşin ödeme süretiyle satışı yapılacaktır.

           İkinci artırmada menkul malın tahmin edilen kıymetin; satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının geçmesinin şart olduğu.

           Yukarıda belirtilen gün ve saatlerde satışa çıkarılan menkul mallar satılmadığı takdirde ilgili kanunun 87. maddesi gereğince altı ay içerisinde pazarlık usulu ve peşin ödeme sureti ile satışı yapılacaktır.

          6183 sayılı  A.A.T.U.K.'nun 86. mad.gereği alıcı menkul malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse, menkul mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırma ihale olunur ve birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar  %5 faiziyle alınır.

          İkinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yepılamadığı takdirde , birinci ihale bedeli ve diğer zararlar %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve idarece yapılan her nevi masraflar alınmak süretiyle menkul mal kendisine terk olunur.Menkul mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müdetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.

         2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunun 35. mad. gereğince alınması gereken araç muayene ücreti ile varsa %5 fazla alıcıya aittir.

      Araçla ilgili olarak, zorunlu mali sigorta poliçesi ve sigorta gözettim merkezinden herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır.

         Araç üzerindeki şaşi ve motor seri numaraları ile araç tescil belgesi ve motorlu trafik  belgesindeki şaşi ve motor seri numaraları birbirini tutmaması halinde, 2918 sayılı  Karayolu Trafik Kanunun 27. mad. istinaden yayımlanan, Karayolu Trafik Yönetmeliğinin 61. mad. göre tescile tabi araçlarda şaşi ve motor seri numaralarının zorunlu olup, araçların şaşi ve motor seri numaralarının bulunmaması , düşmüş veya tamir, tadil gibi nedenlerle silinmiş veya tahrip edilmiş olması veya çalınan bir  araca ait şaşi ve motor seri numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin ve şaşi ve motorun Orijinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum ve kuruluşlarca tespit etirilmesi ve trafik tescil işlemlerinin yaptırılması ihale alıcısına aittir.

                                                                                                                                                                                                                                                       Harun KARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vergi Dairesi Müdürü                                                                                                                                                              

NOT:- %1 KDV. ve  diğer giderler alıcıya aittir.

         - İhale tarihinden bir gün önce dilekçeyle dairemize müracaat etmeleri  gerekmektedir.

         -Alıcı aracın muhafaza altına alındığı otoparkta görerek ve bütün eksikleriyle kabul etmiştir.

  -Araca ilişkin bilgiler www.batmandefterdarlığı.gov.tr (Hacizli Araç Satışı) internet adresinden görülebilir.

                                                        MENKUL MALIN CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Aracın Plakası

:

34 YYB 15

Rengi

:

BEYAZ

Markası

:

BMW

Motor No

:

20

Tipi

:

3.18İ

Şaşi No

:

WBAAL31090JJ25257

Model

:

1999

Yakıt Cinsi              

:BENZİN

Cinsi

:OTOMOBİL

Anahtar,Ruhsat

:

YOK

                                                            SATIŞIN  YAPILACAĞI YER

Batman Vergi Dairesi Müdürlüğü :Ziya Gökalp Mah. Yaşar Kemal Cad.  BATMAN

                                                          ARACIN BULUNDUĞU ADRES

Nur Yadi-emin Otopark

:

 Gültepe Mah.  Ahmet Necdet Sezer Bulvarı S. Oil benzin istasyonu arkası BATMAN

Muayyen Değeri

:

37.000.00 TL

Hasar Durumu

 

:

ÖN CAMI KIRIK, TAMPON ÇÜRÜK

Resmi Gazete
Bimer
Vimer
İhbar Bildirimi
Borç Bilgilendirme Servisi
Mükellef Geri Bildirim Sistemi